دسته بندی ها

پربازدید ترین

 SUBDOMAIN MANAGEMENT در ایرکت ادمین

جهت ساخت و یا درست کردن ساب دامنه یا زیر دامنه در دایرکت ادمین به روش زیر عمل میکنیم. پس از ورود...

 نحوه ایجاد Backup و امکان دانلود آن از طریق cPanel

 چگونگی ثبت، تمدید و انتقال دامنه های IR. توسط نمایندگان

 MYSQL DATABASEدر دایرکت ادمین

برای ایجاد و یا مدیریت دیتابیس یا پایگاه داده در دایرکت ادمین به روش زیر عمل میکنیم. ابتدا از...

 MAILING LIST در دایرکت ادمین

جهت ایجاد یک لیست از پیش تهیه شده از آدرس ایمیلهای مختلف از این گزینه میتوانید استفاده...